Opettajien täydennyskolutus

Norssiope.fi -hanke oli tieto- ja viestintätekniikan sekä yhteisöllisen median hyödyntämisen kehittämiseen tähtäävä opettajien täydennyskoulutushanke.

Hanke toteutui valtaosaltaan koulukohtaisina koulutushankkeina, oman koulukohtaisen koordinaattorin organisoimana.

Hanke päättyi vuoden 2016 keväällä huhtikuussa Viikin normaalikoulullla pidettävään loppuseminaariin.

Täydennyskoulutusta jatketaan (ja kehitetään) osana:

  • opettajankoulutuksen kehittämistä
  • (harjoittelukoulujen oman) ohjaajakoulutuksen kehittämistä
  • kansainvälisen opettajakoulutusvientiä

Päivitetty 17.6.2017 MYA

Toteutuneita koulutuksia